V dnešním videa pocházejícím z rozsáhlého archivu British Pathé, který ukazuje, jak vypadaly mateřské školky a výchova dětí v nich ve čtyřicátých letech minulého století, ještě před komunistickým převratem.