Podívejte se, jak koncem šedesátých let probíhaly přípravy na oslavy prvního máje. Vše muselo být nachystáno do poslední minuty, protože dělnický svátek vnímal tehdejší režim jako jeden z nejdůležitějších dní v roce.