Říká se: Jiný kraj, jiný mrav. A co teprve jiné země! U nás máme určité zvyky, na které jsme zvyklí a dá se říct, že v celé Evropě jsou podobné. Ovšem když zavítáte na jiný kontinent, hned může být všechno jinak. To, co by u nás potěšilo, tak v Japonsku urazí!