Pietní akce za utonulé chlapce (†7) se konala v lese nedaleko jezera Lhota, kde se neštěstí stalo. Rozloučit se s vietnamskými bratranci přišlo téměř na dvě stovky lidí. Převážná část vietnamské komunity, která se tryzny účastnila, neváhala zpívat truchlivou píseň nebo házet rýží, což symbolizuje pomíjivost života. Podívejte se sami.