Jsou pokusy a experimenty, kde pouhý pohled na ně přináší člověku zvláštní pocit zadostiučinění a uspokojení. Postupná reakce a zapálení šesti tisíc zápalek pečlivě vyskládaných do koberce určitě patří mezi ně.