Spouštění nových lodí na vodu je vždycky velká událost, která přiláká pořádné množství diváků. Ti ale musí dobře vědět, kde stát, aby je nezasáhla přílivová vlna způsobená dopadem těžkého plavidla na hladinu. Tihle lidé to asi tolik spočítané neměli :D