Jeden z nejslavnějších světových proroků Edgar Cayce kdysi předpověděl, že Země se v brzké budoucnosti bude na mnoha místech rozpadat. Zatímco některé části světa zaplaví voda, jinde se z moře vynoří nové pevniny. V Antarktidě vznikne úžina s valící se vodou. Zdá se, že ve svých prorockých vizích nebyl „spící prorok“ daleko od pravdy. Trhlina o délce sto kilometrů se nyní skutečně objevila v Antarktidě!

Trhlina se nachází v části Antarktidy, která má rozlohu asi jako Skotsko. Hrozí, že se celá tato ledová oblast odlomí od antarktického šelfu. Trhlina má nyní sto kilometrů na délku, ale dá se předpokládat, že se bude dále zvětšovat, možná až do momentu, dokud nedosáhne na druhý konec oblasti označované jako Larsen C.

Podle vědců nehrozí, že by se kvůli nynější trhlině zvýšila dramaticky hladina moří, nicméně do oceánu se dostane velké množství ledových ker. Pokud by se ovšem odlomil celý Larsen C, byla by to opravdová katastrofa. Hladina moří by se mohla celosvětově zvednout až o dva metry. To by ovšem trhlina musela dále růst a překonat vzdálenost 4300 kilometrů. Zatím trhlina zdaleka takto dlouhá není.

Trhlina souvisí s globálním oteplováním, které oslabuje vrstvu ledu v Antarktidě. Na kontinentu se objevuje velké množství jezer, které tam dříve nebyly a rovněž ukazují na masivní tání ledu. Vědce však v tuto chvíli nejvíce zajímá trhlina v Larsenu C. Je potřeba zjistit, jakým tempem se zvětšuje a jestli skutečně hrozí odlomení takto velké oblasti. Nad níže položenými zeměmi a ostrovy tak opět visí Damoklův meč, že by v budoucnosti mohly skončit pod hladinou moře.