Vladimír Putin se zúčastnil „Dne paměti a zármutku,“ tedy dne, který značí vpád nacistického Německa na půdu tehdejšího Sovětského svazu. Putin pokládal květiny na hrob neznámého padlého vojáka, zatímco stál bez deštníku pod průtrží mračen. Rusko ten den zasáhly silné deště a celé ceremonii tak přidali na atmosféře. Premiér Dmitrij Medvěděv společně s prezidentem měli šaty promoklé až na kost. V druhé světové válce Rusko ztratilo v boji s Nacisty přibližně 9 miliónů vojáků a dalších 17 miliónů civilistu, kteří převážně zemřeli vyhladověním.