Tento muž se stal hrdinou. Zastavil rušný provoz na silnici, aby zachránil kočku, která zmateně pobíhala po rušné cestě. Řidiči kolem nechápali, proč tento muž zastavil a co vlastně dělá. Po chvilce se muži ale povedlo kočku chytiti a ostatní řidiči nestačili koukat. Kéž by bylo více takových lidí.