Speleologie určitě není práce ani koníček pro každého. Zvláště ne pro ty, kteří trpí klaustrofobií, strachem z uzavřených prostor. Protože chodby, kterými se musí při terénním průzkumu protahovat, jsou velmi často na hranici lidských možností.