V životě se setkáváme s různými osudy. Někdy je člověku přáno a dostane vše velice lehce a snadno. Jindy je naopak život krutý a umí házet pěkně velké klacky pod nohy. Někdy si dokonce musíte projít peklem, abyste se dostal do ráje.