Podívejte se, jak dopadl tenhle detailní rozbor hokejové situace elektronickou tužkou, kterou použil jeden z moderátorů ve studiu. No, radši ani nebudeme říkat, co nám to připomíná, ostatně z toho, jak se ostatní ve studiu bavili, vám to může být jasné…