Po tragické havárii letadla musí být dva cizinci připraveni spojit se, aby přežili v extrémních podmínkách vzdálené zasněžené hory. Když si uvědomí, že pomoc nepřichází, vydají se na nebezpečnou cestu.