Každý únor začíná v maďarském městě Moháči festival nazvaný Busójárás. Je to rej maškar podobný našemu masopustu – muži jsou převlečeni za rohatá monstra, dívky za tajemné ženy v krajkových maskách. Kořeny tohoto festivalu sahají až do středověku. Busójárás je festivalem opilosti, veselí a hýření, ale připomíná také jedno slavné historické vítězství. Karneval začíná vždy na Popeleční středu.

V roce 1526 vpadli do města Osmanští Turci a kdo mohl, vzal nohy na ramena. Většina populace se ukryla v okolních hustých lesích. Tam se jim zjevil prastarý mystik, který jim poradil, aby si vyrobili masky, vzali si zvonce a rohy a vrátili se do města. Než tam došli, zjevil se jim ještě rytíř, který je vedl do bitvy.

Když se v tomto převlečení objevili ve městě, pověrčiví Turci si mysleli, že jsou napadeni a obklíčeni démony. Tentokrát to byli zase Turci, kdo prchali z města pryč. Místní se tak mohli vrátit do svých domovů. Podle poněkud přesvědčivějších historických pramenů ale vyhnala Turky z města krutá zima, na kterou nebyli připraveni.

Jak to bylo ve skutečnosti, je současným Maďarům asi úplně jedno, podstatné je, že každý rok mohou vyrobit své masky a vyrazit se veselit do ulic města.