Paniku v Thajsku vyvolal asteroid v zemské atmosféře, jehož dráha se za bílého dne velkou rychlostí vykreslovala na obloze v Thajsku. Mnoho místních obyvatel se obávalo, aby meteorit nezpůsobil přílivové vlny tsunami.