V obci Scorrier ve Velké Británii se otevřela vedle velkého rodinného bungalovu téměř sto metrů hluboká jáma. Odborníci přišli na to, že celé podzemí je protkáno důlními šachtami. Zřejmě se některá z nich propadla a způsobila otevření obří jámy.