Den začal sledováním nácviku vojenské přehlídky u Kremlu z okna, které mělo být zavřené. Pokračoval cestou po Moskvě. A skončil návštěvou muzea V. I. Lenina v Leninských Gorkách a přehlídkou širé ruské pohostinnosti na dače tamtéž. Samovar, vodka, šašlik, zpěv, poezie, družba.