Tyto záhadné krátery v angličtině nazývané „sinkhole“ (výlevka) vznikají neočekávaným propadem zemského buď v důsledku zemské činnosti, ale často i následkem například blízké důlní činnosti. Tenhle vznikl pobléž německého města Nordhausen a při propadu se naštěstí nikomu nic vážného nestalo.