Ne, nevrátili jsme se do časů spartakiád. Tohle jsou obrázky z dnešní Číny, kde 36 tisíc dětí nacvičilo sestavy připomínající socialistické spartakiády. Také slouží jako ukázka jednoty a síly komunistické země.