Podívejte se na přehlednou, pohyblivou infografiku, která velmi hezky demonstruje události kolem 17. listopadu 1989, období, kterému říkáme Sametová revoluce. Podívejte se na unikátní časovou osu s dobovými videi.