Kuandinský železniční most je zchátralý, rezivějící a už desítky let po něm prakticky nikdo nejezdí. Na některých místech je pokryt jen provizorními dřevěnými laťkami. Místní se přesto nebojí a občas po něm jezdí.