Podívejte se na neskutečnou scenérii, která se naskytla turistům, kteří se vypravili k břehům antarktidy, kde se do moře pomalu sunou obří ledovce. Měli to štěstí, že zrovna zachytili okamžik, ve kterém se mamutí kusy ledu odlamují do moře.