Trend v nakupování biopotravin se podle vzoru sousedských zemí stále více rozšiřuje i u nás. Domácí spotřeba produktů označených logem biolistu či biozebry meziročně vzrostla o více než 30 %. Co stojí zatím, že mají Češi větší zájem o kvalitní potraviny a které z nich vyhledávají, přiblíží Ing. Jitka Götzová, ředitelka Odboru bezpečnosti potravin Ministerstva zemědělství, která je pověřená řízením Odboru environmentálního a ekologického zemědělství a Kateřina Urbánková, manažerka Svazu ekologických zemědělců PRO-BIO.