V roce 1964 sedmnáctiletý David Bowie založil takzvanou Society for the Prevention of Cruelty to Long-Haired Men (Společnost pro prevenci krutosti vůči dlouhovlasým mužům). Jak z názvu vypovídá, jejím cílem bylo snížit především verbální útoky a diskriminaci, s nimiž se pánové s dlouhými vlasy museli potýkat.

Právě zájmy této společnosti muzikant hájil, když v tom samém roce poprvé vystupoval v televizi. Stalo se tak v rámci večerního pořadu BBC s moderátorem Cliffem Michelmorem.

„Myslím, že všichni jsme celkem tolerantní. Poslední dva roky na nás ale lidé pokřikují věci jako ‚Miláčku!‘ nebo ‚Můžu ti podržet tvou kabelku?‘. Tohle už musí přestat,“ říká v rozhovoru Bowie, tehdy ještě známý pod rodným jménem David Jones.

„Překvapuje vás to? Opravdu máte docela dlouhé vlasy,“ namítá Michelmore. „To ano. Všichni máme rádi dlouhé vlasy, a nevidíme důvod, proč by nás za to ostatní měli obtěžovat,“ odpovídá mu David.

V pozdějším interview pro deník London Evening pak prohlásil: „Společnost vznikla na ochranu popových muzikantů a dalších s dlouhými vlasy. Každý, kdo má odvahu je nosit, si musí projít peklem. V autobuse si z tebe všichni dělají legraci a projít kolem dělníků kopajících silnici je vražda! Je čas, abychom se všichni spojili a postavili se za naše kudrny.“

Neměli to muži s dlouhými vlasy dříve zkrátka lehké.