Podívejte se na unikátní jev, který je možný vidět na pomezí světových oceánů. Protože je každý z nich jinak slaný, vytvoří se mezi dvěma různými prostředími jakási neviditelná bariéra, která brání promíchání vody.