Jednu z nejoriginál­nějších reklam vysílá japonská televize. Ukazuje komplikovaný a zdlouhavá proces výroby ručičkových hodinek, do kterých pak kuchař opět velmi složitě a zdlouhavě umístí jídlo. Vše vypadá reálně, ale takové hodinky ve skutečnosti neexistují.