Nemocnice Hořovice bude rozšiřovat unikátní oddělení pro děti vyžadující chronickou resuscitační a intenzivní péči. Jedná se o oddělení, které zajišťuje služby pro dětské pacienty z celé České republiky. O budoucích cílech i současné situaci na oddělení s chronickou resuscitační a intenzivní péčí pro děti (OCHRIP) hovořil s redaktory primář MUDr. Daniel Blažek.