Zdálky to vypadá jako přirozený kopec s půvabným kostelíkem na vrcholku. Pod hlínou, trsy trávy a stromy se však ukrývá největší známá pyramida a současně i největší stavba na světě, známá jako Velká pyramida v Cholule. Její základna je čtyřikrát větší, než má Velká pyramida v Gíze. Až do roku 1910 svět o její existenci nevěděl. Cholula v mexickém státu Pueblu bylo kdysi jedním z nejdůležitějších center Aztécké říše. Bylo to posvátné město, kde se místo do zbraní investovalo do výstavby chrámů. Říká se, že pro každý den v roce zde byla jedna pyramida. Ale ani tolik svatostánků neochránilo město před jeho zkázou.

V roce 1519 vtrhl do Choluly se svými muži španělský dobyvatel Hernán Cortés a město doslova vykoupal v krvavé lázni. Jeho muži drancovali a zapalovali chrámy a během pár hodin zabili 3000 lidí. Počet obětí ale mohl být ve skutečnosti ještě vyšší, odhaduje se až na 30 000. Když se španělští kolonizátoři usadili v městě, vystavěli zde takové množství nových budov, že na každý den v roce tu dnes stojí jeden kostel. Jedním z nich je i Iglesia de Nuestra Señora de los Remediosa, postavený na vrcholku zmíněné pyramidy. Podle legend ji místní zakryli hlínou, aby ji konkvistadoři neobjevili.

To, co se mohlo příchozím zdálky jevit jako velký kopec, je tak ve skutečnosti 450 metrů široká a 66 metrů vysoká stupňovitá stavba. Pro lepší představu dodejme, že by se do ní vešlo asi devět olympijských plaveckých bazénů. Gigantické rozměry z ní činí nejen největší pyramidu planety, ale také největší monument, jaký kdy byl postavený. A protože na ní stojí kostel, jde také o nejstarší nepřetržitě obývanou stavbu Severní Ameriky.

Místní tento masivní útvar nazývají Tlachihualtepetl neboli umělý kopec. Některé indicie naznačují, že v době příchodu Cortése mohla být pyramida již tisíce let stará a zarostlá vegetací. Je totiž postavená z nepálených cihel, což je za vlhkého tropického počasí živná půda pro prales.

O původu této pyramidy se zatím toho ví velmi málo. Historici odhadují, že s její stavbou se započalo někdy kolem roku 300 před naším letopočtem, ale kdo ji vybudoval, zůstává záhadou. Podle dávných bájí pyramidu vystavěl jakýsi obr, podle odborníků se na její stavbě podílela různá etnika, neboť Cholula byla dříve kosmopolitním městem, kde se míchaly kultury těch, kteří sem v různých vlnách imigrovali. Navíc Velká pyramida v Cholule skrývá další překvapení. Není to totiž jedna pyramida, ale v podstatě se jedná o obří ruskou matrjošku, skládající se nejméně ze šesti staveb poskládaných na sobě! Pyramida se tak stavěla postupně v závislosti na tom, kdo městu zrovna vládl. “Záměrně se snažili udržovat a v některých případech i zvýraznit předchozí stavební fáze,” řekl pro deník The Daily Mail archeolog David Carballo z Bostonské unvierzity v Massachusetts. “Je to takový příběh, který ukazuje snahu o udržení spojení s minulostí,” do­dal.