Podívejte se na příbě, který na zvířecím příkladu skvěle ukazuje, že sice není na místě zůstat se stádem, ale ani brát si sousto větší, než jsme schopni zpracovat. Vše je krásně ilustrováno na příběhu dvou dravců a několika ovcí.