Nikomu nechceme upírat právo na vlastní názor a jeho projevování na veřejnosti. Ale pokud to vegetariáni, vegani a vehementní ochránci zvířat myslí vážně, měli by primárně chránit lidi před tímhle neuvěřitelným hudebním masakrem, který z jejich kruhů vzešel. Hudba jak od táboráku, text tak špatný, že by ho složilo lépe i osmileté dítě a o zpěvu raději úplně pomlčíme. Jedním slovem bizár.