Chcete se cítit ve městě bezpečně? Chcete potenciálním útočníkům vysílat jasný signál, že nejste snadný cíl? Chcete se naučit poznat včas nebezpečí útoku a umět se mu vyhnout ještě dříve, než začne? Chcete se umět nekompromisně ubránit? Pokud jste si odpověděli alespoň jednou ano, je tento kurz právě pro vás… Hlavní instruktor Pavel Houdek je certifikovaným lektorem vzdělávání dospělých, licencovaným instruktorem sebeobrany a certifikovaným školitelem první pomoci. V současnosti dokončuje magisterské studium na Právnické fakultě UK se specializací na trestní právo a je členem České kriminologické společnosti. Naučte se ubránit sebe a své blízké!