Kdo nemá osobní zkušenost, těžko si asi může představit, co se odehrává v hlavě tohoto člověka. Celý život žel uvězněný v mužském těle a teď se nejen cítí jako žena, ale ženou se i stal. Když novopečená žena poprvé uvidí své nové pohlavní orgány, zmocní se jí silné emoce.