Anchor Steve Uyehara pozval do svého studia velmistra v kung-fu Bruce Silva který předvádí ohromné kousky. Rozbije cihly skleničkou bez toho aby ji jakkoliv porušil, nebo několik cihel rozbije vlastní hlavou. Moderátor se v jednom okamžiku lehce cihel dotkne a ony prasknou. Tím je „velmistr“ prozrazen a moderátor se mu směje do konce vysílání.