Moderují spolu už dlouhou dobu, před rokem ale zažívali nelehké období. Když Peroutka s Čechovou začali ve Snídani s Novou, snášela se na ně vlna sžíravé kritiky. Někteří diváci si neodpustili ani hrubé urážky. Jak to sympatická dvojice nesla? Vyzpovídali jsme ji na Plese v Rudolfinu.