Kde jsou hranice mezi pomocí a manipulací? Komu důvěřovat, a před kým se mít na pozoru? Jana věřila, že jí Radim Mareš pomůže s rozjezdem kariéry, ale skutečnost byla zcela jiná. Oplzlý dědek se pokusil Janu znásilnit a do toho se jí rozpadl vztah s Brunem. Olivová kráska je na úplném dně a nevím, jak z toho ven.