Jak obvykle sedáváte? S nohou přes nohu? Rozkročmo? S nohama na stranu? Právě posez na vás hodně prozradí. Zkuste si tento test a posuďte sami, jestli to na vás sedí. Začínáme, bude vám stačit minutka…