Podnikatel Ivo Rittig promluvil o své rodině. Hovořil o tom, jak ho změnilo narození potomka a prozradil, jak vypadá jeho ideální den s dětmi. Tak popsal, jak vypadalo jeho dětství. Ivo Rittig přiznal, že žádný hodný studentík nebyl.