Francouzský turista ve středním věku se pokoušel si utahovat z královské stráže a 2 dny po sobě tančil před londýnským St. James’s Palace. Tím ale pěkně vytočil jednoho ze stráže a ten mu to pořádně nandal! Muž který je součástí velšské gardy zařval: „Nech toho a běž! Už včera jsi dělal totéž. A vypněte tu kameru!“