Češka Sarah Michelle Gerber uvízla spolu s dalšími 2800 lidmi na výletní lodi. Dříve se mohla procházet, v současné době se musí zdržovat hlavně v kajutě. Denně jim měří teploty a kdo zakašle, musí hned do izolace, takže pravidla mají velmi přísná. Cesta domů ještě nějaký čas potrvá.