Den plný dobrého jídla, pití, hudby a workshopů.. Akce organizovaná na podporu dětí z Klokánek Hostivice a tentokrát pojata nejen jako sbírka finanční, ale také jako sbírka zkušeností, nápadů a nadšení.. Klokánek je projekt Fondu ohrožených dětí, jehož cílem je nabídnout dětem namísto ústavní výchovy přechodnou rodinnou péči na dobu, dokud se nemohou vrátit zpět do své rodiny, nebo dokud pro ně není nalezena trvalá náhradní rodinná péče (osvojení, pěstounská péče, svěření do výchovy třetí osoby). Většina přijatých dětí má stejnou anamnézu jako děti přijímané do ústavní výchovy – zanedbávání, domácí násilí, neschopnost zajistit řádnou péči, týrání, zneužívání, bytové důvody, a někdy i hospitalizace osamělého rodiče či svěření dítěte za účelem zajištění náhradní rodinné péče. Pomozte dětem, které neměly štěstí, splnit si své sny. Finančně můžete pomoci zde : https://www.hithit.com/…-ma-svuj-sen a rozhodně se dorazte bavit na akci, která konečně také jednou někomu pomáhá.